สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 การจดรายงาน
 
  อ้างอิงจาก : พรบ.  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 17/09/2556 14:38
 
ลักษณะของการจดรายงานการประชุม มี 3 ลักษณะ คือ
1. จดอย่างละเอียดทุกคำพูดของผู้มาประชุม พร้อมมติที่ประชุม วิธีนี้ต้องใช้วิธีการบันทึกเสียงประกอบด้วย เพื่อป้องกันการจดไม่ทัน และไว้ตรวจสอบ
2. จดย่อคำพูดหรือเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญอันเป็นเหตุผลนำไปสู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติ
3. จดแต่เหตุผลกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุม
 

  [การจดรายงาน]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย