สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 นมถั่วเหลือง
 
  อ้างอิงจาก : www.wikipedia.org  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 04/02/2554 10:41
 
             Soy milk (also called soya milk, soymilk, soybean milk, or soy juice) and sometimes referred to as soy drink/beverage is a beverage made from soybeans. A stable emulsion of oil, water, and protein, it is produced by soaking dry soybeans and grinding them with water. Soy milk contains about the same proportion of protein as cow's milk: around 3.5%; also 2% fat, 2.9% carbohydrate, and 0.5% ash. Soy milk can be made at home with traditional kitchen tools or with a soy milk machine.
The coagulated protein from soy milk can be made into tofu, just as dairy milk can be made into cheese.

Association football | Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism   [นมถั่วเหลือง]   เรื่องดีๆ มาบอกเล่า