สารานุกรมออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 Association football
 
   ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26/11/2553 11:25
 

Association football (commonly known as football or soccer) is a sport played between two teams of eleven players each, using a spherical ball. It is the world's most popular sport.
 
The game is played on a rectangular field of grass or green artificial turf, with a goal in the centre of each of the short ends. The object of the game is to score by driving the ball into the opposing goal. In general play, the goalkeepers are the only players allowed to touch the ball with their hands or arms, while the field players typically use their feet to kick the ball into position, occasionally using their torso or head to intercept a ball in midair. The team that scores the most goals by the end of the match wins. If the score is tied at the end of the game, either a draw is declared or the game goes into extra time and/or a penalty shootout, depending on the format of the competition.

The modern game was codified in England following the formation of The Football Association (FA), whose 1863 Laws of the Game created the foundations for the way the sport is played today. Football is governed internationally by the Fédération Internationale de Football Association ("International Federation of Association Football"), commonly known by the acronym FIFA. The most prestigious international football competition is the FIFA World Cup, held every four years.

 
   FBT
  โปรดใช้ความระมัดระวังในการนำไปใช้
   

 ฟุตบอลไทย สู้ๆ


   สมาคมฟุตบอลอังกฤษ
 
   
             เป็นผู้บริหารจัดการ
ทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษ โดยเฉพาะ การออกกฎ-กติกา ในการเล่น
และการก่อตั้งทัวนาเมนต์ รายการแข่งขันต่างๆ

  [Association football]   Fruit | London | Midfielder | Vegetarianism | กฎหมาย