เข้าสู่ระบบ e-Learning
ลงทะเบียนใหม่
ลืมรหัสผ่าน
FAQ คำถามที่ถามบ่อย
คู่มือการใช้งาน
 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำ
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและให้บริการแก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้จัดทำระบบ e-Learning ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ ไว้มากมาย อาทิ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา, การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา, การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าอันตราย

สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรนั้น ทางสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อธิบายเนื้อหาของหลักสูตรให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สนุกไปกับเนื้อหาที่เป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่นโดยมีกระผมเป็นผู้บรรยายเองครับ

ท้ายนี้ กระผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจกันนะครับ
ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ
เจ้าหนู สคบ.
 
 

หลักสูตร
001 :: กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
รหัสหลักสูตร หลักสูตร กำหนดการอบรม
002 :: การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ
รหัสหลักสูตร หลักสูตร กำหนดการอบรม
แสดงหลักสูตรทั้งหมดในหมวดนี้ 
 
สารานุกรมออนไลน์ - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค